Ngày 29-05-2017, Trường Tiểu học Thạnh Phú tổ chức Lễ tổng kết - Phát thưởng năm học 2016-2017