GIỚI THIỆU CHUNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH PHÚ

   Địa chỉ:  Ấp Chợ, Xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, Tiền Giang

Email:  c1thanhphuchauthanh.tiengiang@moet.edu.vn